Płatności i reklamacje

Podstawą rozliczania przez GZOŚ za odprowadzone ścieki są wskazania wodomierza, na podstawie których wystawiane są faktury VAT.

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:

  1. gotówką w kasie w siedzibie GZOŚ w Małobądzu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 14.30 (bez dodatkowych prowizji),

  2. gotówką w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach, w dwa wtorki po otrzymaniu faktur w godz. 9.00 do 16.00 (bez dodatkowych prowizji),

  3. gotówką w budynku GOPS w Bolesławiu, ul. Główna 46, w dwa piątki po otrzymaniu faktur w godz. 8.00 do 14.00 (bez dodatkowych prowizji),

  4. poleceniem wpłaty w placówkach Poczty Polskiej, banków, agencji bankowych i innych (prowizje wg stawek poszczególnych placówek),

  5. przelewem - przez Internet, zleceniem stałym zgłoszonym w banku (prowizje wg stawek poszczególnych jednostek).

Reklamacje powinny być składane pisemnie w siedzibie GZOŚ w Małobądzu