Polityka prywatności

GZOS - Gminny Zakład Oczyszcania Ścieków, z siedzibą w Małobądzu przy ul.Górnej 25, informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe, otrzymywane przez GZOS - Małobądz, będą używane tylko i wyłącznie w następujących celach:

  • udzieleniu użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytanie, komentarz lub wyjaśnienie poruszonego przez użytkownika zagadnienia;
  • przekazaniu użytkownikowi informacji związanych z działalnością GZOS;
  • wywiązanie się z zawartych umów na odprowadzanie ścieków.

GZOŚ - Małobądz informuje, że wszelkie dane osobowe oraz dane teleadresowe, będą wykorzystywane wyłącznie przez GZOS i jej pracowników w celach służbowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym. 

Serwis internetowy GZOŚ - Małobądz wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwisu internetowego przez użytkowników. Zawartość serwisu jest własnością firmy GZOŚ - Małobądz i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu zostały podane właściwie. GZOŚ - Małobądz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji. Firma GZOŚ - Małobądz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach www.gzos.com.pl