W dniu 07.01.2022 r. (piątek)

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków w Małobądzu

będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


 

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków

z siedzibą w Małobądzu

 

INFORMUJE

 

Odbiorców usług odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Bolesław, objętym działalnością GZOŚ, iż w związku z trwającym postępowaniem o zatwierdzenie taryfy cen i stawek opłat na kolejne 3 lata, zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową – obecnie obowiązującą. W związku z zaistniałą sytuacją i w świetle tych przepisów oraz art. 24 ust. 6 ww. ustawy Rada Gminy Bolesław uchwałą nr XXXIII/330/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. uchwaliła dopłatę do ceny 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy odbiorców: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Wskutek powyższego ceny i stawki opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków pozostają bez zmian do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

 

Kierownik

Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków

Bartosz Dąbek

 

Małobądz, dnia 04.12.2021r.


 

W dniu 31.12.2021 r. (piątek)

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków w Małobądzu

będzie czynny do godz. 12.00.


Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


 

W dniu 24.12.2021 r. (piątek)

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków w Małobądzu

będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


 

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków w Małobądzu

informuje że w dniach 21.12.2021r. - 22.12.2021r. będą prowadzone prace

związane z naprawą sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bolesław ulica Wyzwolenia.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.