Budowa Oczyszczalni Ścieków, a wraz z nią kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław, rozpoczęła się w 2000 roku od podpisania umowy na wykonanie projektów technicznych dla obszaru – zlewni Laski. Prace projektowe trwały dwa lata.

   17 stycznia 2002 roku przystąpiono do budowy oczyszczalni w północno-zachodniej części miejscowości Laski, pomiędzy kanałem Dąbrówka a drogą 374/1, stanowiącą przedłużenie ulicy Sławkowskiej. Obiekt usytuowano poza granicami szczególnych form ochrony przyrody oraz strefami zabudowy mieszkaniowej.

   Prace budowlane wykonała firma Hydrobudowa Śląsk S.A. z Katowic. Ciąg technologiczny składał się z następujących obiektów: stacja zlewcza ścieków dowożonych, pompownia ścieków (sanitarnych, dowożonych), flotownik – piaskownik napowietrzany, gdzie następuje odświeżenie ścieków, oddzielanie ścieków od tłuszczy, zawiesiny grubej i piasku, komora napowietrzania (zwana też reaktorem biologicznym) z osadnikiem wtórnym, gdzie następują podstawowe procesy biologicznego oczyszczania ścieków, zbiornik osadu nadmiernego, budynek obsługi z pomieszczeniami sterowni, stacji dmuchaw, stacji odwadniania osadów, pomieszczeniem agregatu prądotwórczego oraz pomieszczeniami socjalnymi. Prace budowlane zakończono 30 września 2003 roku, a uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Laskach odbyło się 8 października 2003 roku.

    W listopadzie 2021 roku zakończyła się (rozpoczęta w lipcu roku 2020) inwestycja polegająca na rozbudowie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Laskach.

    Zakres robót obejmował w szczególności budowę trzeciego reaktora biologicznego, składającego się z komory osadu czynnego i osadnika wtórnego, budowę zbiornika tlenowej stabilizacji osadu, komory rozdziału, komory zasuw, komory pomiarowej, komory kraty wstępnej oraz silosu na wapno palone.  Dodatkowo wyremontowane, przebudowane i zaadaptowane do pracy w nowych warunkach zostały już istniejące dwa reaktory biologiczne, zbiornik osadu nadmiernego, pompownia główna ścieków surowych oraz dwa budynki technologiczne. Dodatkowo wymieniono też znacznie zdegradowane konstrukcje istniejących osadników wtórnych. Prace związane z rozbudową wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe "OTECH" Sp. zo.o. z Gorlic.

Obiekty na oczyszczalni:

 • Punkt zlewny ścieków
 • Komora kraty wstępnej
 • Pompownia główna ścieków
 • Komora zasuw
 • Zblokowany obiekt usuwania skratek i piasku
 • Komora rozdziału ścieków
 • Taca ze zbiornikiem PIX
 • Dwa zbiorniki osadu nadmiernego
 • Stacja odwadniania osadu
 • Silos wapna
 • Studzienka pomiarowa
 • Budynek technologiczny
 • Składowisko osadu
 • Biofiltr
 • Trzy komory osadu czynnego z osadnikami wtórnym.

     Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest kanał Dąbrówka powyżej przepustu pod drogą polną. Kanał Dąbrówka będący własnością Zakładów Górniczo–Hutniczych Bolesław prowadzi wody pochłodnicze oraz ścieki oczyszczone z oczyszczalni zakładowej. Miejsce wprowadzenia ścieków oczyszczonych znajduje się około 190 m od ujścia kanału Dąbrówka do rzeki Białej. Rzeka Biała leży w zlewni Białej Przemszy.

Główne zadania Oczyszczalni „Laski”:

 • Zapewnienie ciągłości i niezawodności usług odprowadzania ścieków,
 • Usuwanie awarii kanalizacyjnych,
 • Wykonanie nowych podłączeń kanalizacyjnych,
 • Remonty studni rewizyjnych,
 • Czyszczenie sieci i podłączeń kanalizacyjnych,
 • Diagnostyka sieci,
 • Usługi odpłatne.

Kanalizacja

W całości wybudowana jest z PEHD. Kanalizacja na terenie gminy jest grawitacyjno - tłoczna ze względu na ukształtowanie terenu. Obejmuje swym zasięgiem miejscowości:

 • Bolesław,
 • Laski,
 • Kolonia,
 • Krze,
 • Krzykawa,
 • Krzykawka
 • Małobądz
 • Ujków Nowy

Czego nie wolno zrzucać do kanalizacji

     Każdy z nas powinien przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko. Korzystanie z urządzeń sanitarnych jest pewnym miernikiem wiedzy i kultury. Jeżeli wrzucamy do muszli różne przedmioty, a szczególnie pampersy i podpaski to będziemy mieli ciągłe awarie i zapychanie się kanalizacji. Zapchana kanalizacja powoduje wypływ ścieków w czyjejś piwnicy, czy łazience. Taki balast nie należy do przyjemnych. Im więcej takiego typu awarii, tym bardziej wzrasta koszt eksploatacji kanalizacji. W taki oto sposób rosną ceny za ścieki, które ponosimy wszyscy płacąc po raz kolejny za nieodpowiedzialne osoby.

Zadbajmy wszyscy o zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez właściwe korzystanie z kanalizacji. Odpady, które nie powinny być zrzucane do sieci kanalizacyjnej:

 • zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki itp. substancje (odpady),
 • farby, lakiery oraz impregnaty,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • przeterminowane środki ochrony roślin.

Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych:

 • artykułów higienicznych (pampersów, podpasek, itp.),
 • patyczków do czyszczenia uszu,
 • resztek pożywienia,
 • olejów jadalnych
 • resztek materiałów i tekstylii

Odpady te osadzają się na dnie kanału stopniowo zmniejszając jego średnicę i przepływ i muszą zostać usunięte, przy czym koszt usunięcia z sieci kanalizacyjnej lub w oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoki.

 Regulamin odprowadzania ścieków (227 KB, PDF)