Sposób postępowania podczas awarii. Należy bezzwłocznie zadzwonić na numer tel. 608 024 872   czynny 24h i podać:

  • Imię i Nazwisko zgłaszającego awarię,
  • Lokalizację (adres) wystąpienia awarii,
  • Ewentualną przyczynę.