Strona Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu jest ogólną prezentacją GZOŚ w Małobądzu dostrczającą informacji o codziennej pracy Zakładu.

      Zawarte tu informacje kierujemy do Państwa, którzy są już odbiorcami naszych usług kanalizacyjnych oraz do tych, którzy mogą być zainteresowani przyszłą współpracą z nami.